Privacy Policy

  Nhiệm vụ của Tmarketing là để kết nối người mua và người bán các dịch vụ kinh doanh. Để đạt được sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi làm dịch vụ có sẵn thông qua trang website của chúng tôi để hỗ trợ người mua trong việc xác định các nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng và để đánh giá, và chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị công ty và dịch vụ của họ. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ chỉ cung cấp cho các bên thứ ba:
  • Với sự đồng ý của bạn;
  • Trường hợp cần thiết để thực hiện các hướng dẫn của bạn;
  • Là hợp lý cần thiết để cung cấp Tmarketing  tính năng và chức năng để làm việc cho bạn;
  • Như chúng tôi hợp lý tin được pháp luật cho phép hoặc quy định; hoặc là
  • Chúng tôi đã thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh thích hợp được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn phù hợp với tiêu chuẩn internet.
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian, và nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu đó, chúng tôi sẽ thông báo thông qua trang website của chúng tôi  hoặc bằng phương tiện khác để bạn có thể xem các thay đổi trước khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn phản đối bất kỳ sự thay đổi, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và đóng tài khoản của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho bất cứ ai sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Các thông tin cá nhân được lưu trữ tại văn phòng Tmarketing. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc có thông tin đó được hiển thị trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi, bạn sẽ được thỏa thuận riêng những điều tôi có thể cung cấp ra bên ngoài. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn sử dụng các trang website của chúng tôi và tham gia vào quá trình nghiên cứu của chúng tôi. Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm tên và địa chỉ email) hoặc trực tiếp hoặc thông qua tài khoản LinkedIn, Email hoặc Facebook của bạn. Bạn hiểu rằng, bằng cách tạo ra một tài khoản, hệ thống của chugn1 tôi có thể xác định  hồ sơ người dùng, và bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin này phù hợp với chính sách bảo mật và Thoả thuận người dùng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin thẻ tín dụng của bạn nếu bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dung.   Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie và các công nghệ tương tự để giúp chúng tôi nhận ra bạn, tăng cường an ninh và đo lường sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát các tập tin cookie thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn và các công cụ khác. Bằng cách truy cập vào website, và xác nhận bạn cho phép sever truy cập vị trí của các tập tin cookie và các cảnh báo trong trình duyệt của bạn phù hợp với chính sách bảo mật.   Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ nhà quảng cáo của bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo, mặc dù hồ sơ của bạn được hiển thị và có thể được nhìn thấy thông qua các công cụ tìm kiếm công cộng. Khi bạn truy cập hoặc rời website  bằng cách nhấn vào một liên kết, chúng tôi sẽ tự động nhận được các URL của trang web mà bạn đã hoặc một trong những mà bạn đang hướng. Chúng tôi cũng nhận được các giao thức internet (“IP”) địa chỉ của máy tính của bạn hoặc máy chủ proxy mà bạn sử dụng để truy cập vào các trang web, các chi tiết hệ điều hành máy tính của bạn, loại hình của trình duyệt web, thiết bị di động của bạn (bao gồm cả nhận dạng thiết bị di động của bạn được cung cấp bởi điện thoại di động hệ thống của bạn thiết bị điều hành), hệ điều hành di động của bạn (nếu bạn đang truy cập Linh mục làm  cách sử dụng một thiết bị di động), và tên của ISP của bạn hoặc mạng di động của bạn.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn tham gia hệ thống , bạn chấp nhận  rằng thông tin bạn cung cấp (hồ sơ người dùng, hồ sơ công ty, đánh giá, vv) có thể được xem bởi những người khác và được sử dụng bởi chúng tôi như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và Điều khoản người dùng của chúng tôi. Trang web này sử dụng các dịch vụ tiếp thị của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) để khách trước để trang web của chúng tôi. Nó có thể có nghĩa rằng chúng tôi quảng cáo cho du khách trước đó đã không hoàn thành một nhiệm vụ trên trang web của chúng tôi, ví dụ như sử dụng các hình thức liên lạc để thực hiện một cuộc điều tra. Đây có thể là trong các hình thức quảng cáo trên các trang kết quả tìm kiếm của Google, hoặc một trang web trong Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo dựa trên thăm quan vừa qua của một ai đó trên 1  website. Tất nhiên, bất kỳ dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách bảo mật riêng của chúng tôi và chính sách bảo mật của Google. Bạn có thể thiết lập tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn sử dụng các  trang tùy chọn quảng cáo Google (liên kết là bên ngoài) Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.