Tmarketing biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Tmarketing cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Tmarketing.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức, quy trình Tmarketing thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing. Người dùng Tmarketing đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing có nghĩa là Người dùng Tmarketing hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Tmarketing có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Tmarketing, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Người dùng Tmarketing tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là Người dùng Tmarketing chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật. 

1. Thông tin cá nhân và dữ liệu nào của Người dùng Tmarketing được Tmarketing thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích có trên sản phẩm, dịch vụ Tmarketing cung cấp, Người dùng Tmarketing cần phải đăng ký dùng và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Tmarketing cần Người dùng Tmarketing cung cấp và/hoặc các thông tin Tmarketing tự động lưu trữ là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Tmarketing:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Tmarketing xem, thời gian Người dùng Tmarketing viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Dữ liệu của Người dùng Tmarketing được Tmarketing bảo vệ trong Chính sách bảo mật này là tất cả các dữ liệu trên phần mềm Tmarketing được khởi tạo và/hoặc có được trong suốt thời gian Người dùng Tmarketing sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing, tuy nhiên khi Người dùng Tmarketing sử dụng các tiện ích của một bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Tmarketing thì dữ liệu được khởi tạo hoặc có được liên quan đến các tiện ích này sẽ do các đơn vị chủ quản của các tiện ích này đồng thời cùng với Tmarketing thu thập, quản lý và bảo vệ theo chính sách của từng bên thứ ba.

2. Tmarketing bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing như thế nào?

Tmarketing lưu giữ, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing trên máy chủ, Tmarketing bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Tmarketing thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Tmarketing chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân hay dữ liệu đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Tmarketing.

Toàn bộ dữ liệu của Người dùng Tmarketing sẽ được lưu trữ trên hệ thống Tmarketing trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung cấp phần mềm, dịch vụ hoặc kể từ khi Người dùng Tmarketing ngưng sử dụng phần mềm, dịch vụ trên ứng dụng di động của Tmarketing, ngoại trừ các dữ liệu được khởi tạo, có được, liên quan đến các tiện ích của bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Tmarketing thì thời gian lưu trữ sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng bên thứ ba và quy định của Hợp đồng/Thỏa thuận/Điều khoản sử dụng được ký giữa Người dùng Tmarketing và bên thứ ba đó (nếu có) 

Đối với Thông tin cá nhân của Người dùng Tmarketing, Tmarketing lưu trữ trong thời hạn cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc sử dụng/cung cấp liên tục các sản phẩm, dịch vụ; Cho các mục đích thuế và kế toán hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Người dùng Tmarketing hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn lưu trữ.

Tmarketing luôn cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing một cách an toàn nhất, tuy nhiên không thể tránh khỏi và không thể bao quát đối với những thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing mà một bên thứ ba có được khi Người dùng Tmarketing sử dụng các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Tmarketing mà không phải do Tmarketing là đơn vị chủ quan các tiện ích, dịch vụ liên kết đó. 

3. Thông tin của Người dùng Tmarketing sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Tmarketing khi nào?

Thông tin và dữ liệu của Người dùng Tmarketing sẽ được Tmarketing lưu lại trên hệ thống của Tmarketing trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng Tmarketing đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing (bao gồm sản phẩm, dịch vụ có phí hoặc miễn phí), hoặc mở một tài khoản với Tmarketing.

(b) Khi Người dùng Tmarketing nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Tmarketing, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng Tmarketing ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác với Tmarketing 

(d) Khi Người dùng Tmarketing tương tác với Tmarketing, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), gửi văn bản, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng Tmarketing sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Tmarketing thông qua Nền tảng của Tmarketing hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Tmarketing. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Tmarketing có thể triển khai khi Người dùng Tmarketing tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Tmarketing.

(f) Khi Người dùng Tmarketing thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Tmarketing;

(g) Khi Người dùng Tmarketing gửi Tmarketing phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng Tmarketing cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Tmarketing vì bất kỳ lý do nào;

(k) Khi Người dùng Tmarketing sử dụng các tiện ích của bên thứ ba bất kỳ cung cấp có trên phần mềm Tmarketing (bao gồm không giới hạn như tiện ích về vận chuyển, thanh toán, giải pháp tài chính, các sản phẩm không phải do Tmarketing là đơn vị chủ quản,…) 

(i) Các trường hợp khác mà Tmarketing thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng Tmarketing được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Tmarketing là mang lại cho Người dùng Tmarketing một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Tmarketing thu thập, xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Tmarketing
 • Gửi email thông báo các chương trình ưu đãi, sự kiện tiêu biểu của Tmarketing tới Người dùng Tmarketing
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Tmarketing cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Tmarketing sẽ có thông báo cho Người sử dụng Tmarketing trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website Tmarketing/Ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing, Người dùng Tmarketing hiểu và chấp nhận rằng Tmarketing có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Tmarketing của Người dùng Tmarketing như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Tmarketing, ghi dữ liệu của Website Tmarketing/Ứng dụng Tmarketing lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Tmarketing.

5. Người dùng Tmarketing cần làm gì để bảo mật thông tin? 

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Tmarketing là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Tmarketing có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Tmarketing thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Tmarketing. Tmarketing sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Tmarketing khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Tmarketing chỉ hỗ trợ Người dùng Tmarketing thông qua tài khoản được Người dùng Tmarketing chủ động cung cấp cho Tmarketing. Người dùng Tmarketing ngay lập tức thông báo cho Tmarketing và/hoặc các bên thứ ba là đơn vị chủ quản của các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Tmarketing khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Tmarketing phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email/SMS gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website/phần mềm của mình. Khi Người dùng Tmarketing cung cấp email/SMS và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Tmarketing đồng ý nhận email/SMS marketing từ Tmarketing.

Người dùng Tmarketing sử dụng Website Tmarketing/ Ứng dụng Tmarketing, sản phẩm, dịch vụ của Tmarketing phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Tmarketing trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào tài khoản để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng Tmarketing và Tmarketing. Tmarketing khuyến cáo Người dùng Tmarketing nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Tmarketing sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm, website, ứng dụng của Người dùng Tmarketing do sự bất cẩn, lỗi, cố tình hay được sự đồng ý từ phía Người dùng Tmarketing.

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Tmarketing

Tmarketing cam kết không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu của Người dùng Tmarketing cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Tmarketing trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Tmarketing đã công khai
 • Tmarketing được Người dùng Tmarketing đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng Tmarketing ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Tmarketing cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Tmarketing 
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Tmarketing tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp hiện hành
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Tmarketing có liên doanh, liên kết, hợp tác để cung cấp các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên Tmarketing hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Tmarketing mà Người dùng Tmarketing có nhu cầu được tư vấn hoặc đồng ý cung cấp hoặc đang sử dụng những tiện ích, dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Tmarketing.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Tmarketing luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Tmarketing hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên sản phẩm phần mềm Tmarketing cung cấp cho Người dùng Tmarketing

Người dùng Tmarketing có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên phần mềm của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Tmarketing hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin, hàng hóa, dịch vụ Người dùng Tmarketing đưa lên website, phần mềm hoặc khi Người dùng Tmarketing cung cấp cho người tiêu dùng

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Tmarketing bởi máy chủ của Tmarketing. Tmarketing sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Tmarketing.

Cookie sẽ giúp Tmarketing nhận ra Người dùng Tmarketing nếu Người dùng Tmarketing truy cập vào nhiều trang trên trang web của Tmarketing trong cùng một phiên, do đó Tmarketing không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Tmarketing trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Tmarketing đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Tmarketing có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Tmarketing có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Tmarketing thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Tmarketing chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Tmarketing.

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Tmarketing vui lòng nào gửi về Tmarketing theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0816 001 003, hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY T MEDIA

 • Văn Phòng: 88 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thanh, Tp Hồ Chí Minh
 • Trụ sở: Lầu 1, 170/19, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Tmarketing sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Tmarketing, trường hợp cần thiết, Tmarketing có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Tmarketing sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Tmarketing trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.