Quảng cáo Facebook

Nhắm đúng tối tượng khách hàng mục tiêu và tiềm năng

Tmarketing sẽ giúp bạn tăng doanh số bán hàng gấp x3 x4 … lần so với trước đó. Vì xác định đúng insight của khách hàng mục tiêu của từng sản phẩm dịch vụ. Từ đó cắt giảm các chi phí quảng cáo đến các đối tượng không phù hợp.

  • ­ Nội dung hình ảnh chuyên nghiệp.
  • ­ Kỹ thuật taget quảng cáo chuyên sâu.
  • ­ Chiến lược phù hợp với từ sản phẩm.

  Tmarketing nghiên cứu hơn 1500+ chiến dịch quảng cáo Facebook của các ngành lớn trong và ngoài nước. Triển khai hơn 700+ chiến dịch Facebook. Thường xuyên được đào tạo và hỗ trợ từ Facebook, luôn nắm được các kỹ thuật quảng cáo chuyên sâu. Luôn mang lại hiệu quả chuyển đổi cao mỗi chiến dịch.

Tại Tmarketing luôn minh bạch chiến lược triển khai và chi phí đối với khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Luôn phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo phù hợp nhằm tránh thất thoát chi phí không đang có.

    Nhận Báo Giá Dịch Vụ

    Case Studies