Quảng cáo Facebook

Nhắm đúng tối tượng khách hàng mục tiêu và tiềm năng

Tmarketing sẽ giúp bạn tăng doanh số bán hàng gấp x3 x4 … lần so với trước đó. Vì xác định đúng insight của khách hàng mục tiêu của từng sản phẩm dịch vụ. Từ đó cắt giảm các chi phí quảng cáo đến các đối tượng không phù hợp.

  • Nội dung hình ảnh chuyên nghiệp.
  • ­ Kỹ thuật taget quảng cáo chuyên sâu.
  • ­ Chiến lược phù hợp với từ sản phẩm.

  Tmarketing nghiên cứu hơn 1500+ chiến dịch quảng cáo Facebook của các ngành lớn trong và ngoài nước. Triển khai hơn 700+ chiến dịch Facebook. Thường xuyên được đào tạo và hỗ trợ từ Facebook, luôn nắm được các kỹ thuật quảng cáo chuyên sâu. Luôn mang lại hiệu quả chuyển đổi cao mỗi chiến dịch.

Tại Tmarketing luôn minh bạch chiến lược triển khai và chi phí đối với khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Luôn phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo phù hợp nhằm tránh thất thoát chi phí không đang có.

Tmarekting

Quy trình làm việc

Phân tích

Sau khi nhận được yêu cầu làm việc chúng tôi sẽ tiến hành phân tích sản phẩm, ngành hàng và đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh.

Insight

Sau khi có dữ liệu phân tích ban đầu, chúng tôi sẽ phân tích khách hàng mục tiêu & tiềm năng của bạn. Để xác định rõ khách hàng sẽ mua hàng của bạn là ai? Nam hay Nữ? Năm trong độ tuổi nào? Đang làm công việc gì? Đã lập gia đình hay chưa?….

Chiến lược

Bước tiếp theo chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp cận đối với nhóm đối tượng này và bắt đầu triển khai chiến dịch.

Tối ưu

Sau một thời gian triển khai thường là 2 tuần. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các dữ liệu từ quảng cáo Facebook. Đo lường mức độ hiệu quả và tiến hành tối ưu các mẫu quảng cáo phù hợp hơn.

Báo cáo

Báo cáo chi tiết như số lượng tiếp cận, số lượng inbox, comment sẽ được gửi đến bạn vào mỗi cuối tháng.